Chorągwiany kurs komendantów szczepów „PRYZMAT”

Kurs komendantów szczepów to doskonała okazja do rozwijania instruktorskiej postawy oraz praktycznych umiejętności liderów naszych środowisk. Podczas kursu stworzymy możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między instruktorami, odbywać się to będzie zarówno podczas wykonywania zadań na zajęciach, ale również w trakcie swobodnych rozmów między kursantami oraz kadrą kursu. Wszyscy będziemy się uczyć od siebie nawzajem. Uczestnictwo w kursie to również doskonały sposób na naładowanie akumulatorów – zaczerpnięcie energii i motywacji do dalszej pracy instruktorskiej.

 

Od strony formalnej – ukończenie kursu komendantów szczepów jest warunkiem koniecznym do pełnienia funkcji komendanta szczepu.

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji komendantów i zastępców komendantów szczepów.

Termin:

  • I sesja – od 08.11.2013 (od 19:30) do 11.11.2013r. (do 17:30) – w szkole na terenie Warszawy
  • II sesja – od 29.11.2013r. (od 19:30) do 01.12.2013r. (do 14:00) – okolice Warszawy

Zgłoszenia: przyjmujemy do 20.10.2013r. Maksymalnie przewidujemy 20 uczestników. Do 27.10.2013r.

poinformujemy o wynikach kwalifikacji na kurs . W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę

Cena: 180zł (w cenie kursu z wyżywienia zapewnione jest pięć obiadów)

Bardzo prosimy zakwalifikowanych uczestników o dokonanie wpłaty w wysokości 180 PLN do dnia 01.11.

2013r., przelewem koniecznie z imieniem/nazwiskiem/hufcem i adnotacją za kurs komendantów szczepów na konto Chorągwi Stołecznej ZHP: 8011 4010 1000 0054 2478 0010 05

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat
  • stopień podharcmistrza lub ukończony kurs podharcmistrzowski

Komenda kursu:

  • hm. Paulina Soliwoda (BOKK/SOKK)
  • hm. Agata Erhardt (BOKK)
  • phm. Aleksandra Nowak

Kontakt:
W razie pytań prosimy o kontakt z druhną Pauliną Soliwodą – paulina.soliwoda@gmail.com

Może Ci się spodobać...