Paulina Gajownik komendantką Chorągwi Stołecznej do 2018 r.

15 listopada w Warszawie obradował Zjazd Chorągwi Stołecznej. Na kolejną kadencję wybrana została dotychczasowa komendantka chorągwi hm. Paulina Gajownik.

 

 

Na funkcję komendanta chorągwi kandydowało dwoje instruktorów – dotychczasowa komendantka hm. Paulina Gajownik i członek Rady Naczelnej ZHP hm. Dariusz Brzuska. W głosowaniu tajnym wybrana została hm. Paulina Gajownik. Zjazd udzielił absolutorium byłemu komendantowi chorągwi hm. Waldemarowi Kowalczykowi, który zrezygnował z funkcji w trakcie mijającej kadencji.

Na wniosek komendantki wybrano Komendę Chorągwi w składzie: hm. Anna Nowosad – zastępczyni komendanta chorągwi, hm. Maciej Kądzielski – skarbnik chorągwi, hm. Magdalena Dąbrowska – członkini komendy ds. pracy z kadrą, hm. Michał Landowski – członek komendy ds. prawnych i strategii ZHP, hm. Kinga Socha – członek komendy ds. programowych oraz phm. Wojtek Puchacz – członek komendy ds. zagranicznych i promocji.

Zjazd wybrał również pozostałe władze:

Do Rady Chorągwi wybrani zostali: hm. Joanna Nurek (przewodnicząca), hm. Witold Pietrusiewicz (wiceprzewodniczący), pwd. Wojciech Pieńkowski, hm. Katarzyna Dzięciołowska, phm. Marcin Jóźwiak, phm. Tomasz Kotecki,  phm. Paweł Pietrzak.

Do Komisji Rewizyjnej Chorągwi wybrani zostali: hm. Paweł Marciniak (przewodniczący), hm. Jacek Kocerka, hm. Bartłomiej Kukliński, , phm. Arkadiusz Mioduszewski, phm. Adam Olbrycht, phm. Mirosław Prokop, phm. Sebastian Żurawski

Do Sądu Harcerskiego Chorągwi wybrani zostali: hm. Mirosław Kozikowski (przewodniczący), hm. Izabela Chwiłoc-Fiłoc, hm. Jacek Czajka, hm. Jakub Czarkowski, hm. Beata Pawełczyńska, hm. Sylwia Pokorska, hm. Anna Sadurska, hm. Jacek Słaby, hm. Paweł Weszpiński.

W zjeździe uczestniczyli Zastępca Naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński i Wiceprzewodnicząca ZHP hm. Jolanta Kreczmańska, oraz zaproszeni goście, w tym wiceprezydent m. st. Warszawy Włodzimierz Paszyński i sekretarz m. st. Warszawy Marcin Wojdat.

W związku przedłużaniem się obrad, przegłosowano przerwę w zjeździe. Druga część zjazdu, podczas której uchwalony zostanie program działania chorągwi, odbędzie się 13 grudnia.

phm. Michał Piotrowski

instruktor Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP

Może Ci się spodobać...