Praca z krwiodawstwem w każdej drużynie!

W najbliższy czwartek, na odprawie komendantów hufców, zostanie zaprezentowany materiał do pracy metodyczno-programowej z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Przedstawiciele komend hufców otrzymają egzemplarze publikacji do rozdysponowania w swoich środowiskach.

(nie)Konferencja Specjalnościowa 2016. Zaproszenie

Zainteresowani specjalnościami? Super! Spotkajmy się i podzielmy pomysłami i inspiracjami. Jak korzystać z elementów specjalności w niespecjalnościowej drużynie zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrowniczej?