Alert Pamięci

31 lipca o godzinie 19:00 Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad ogłosiła rozkaz specjalny, zapraszając równocześnie na Ogólnopolską Zbiórkę Alertu Pamięci w dniach 27-28 września br. Zapraszamy Was do uczczenia tej

Przesłanie dla Młodych Polaków

Podczas uroczystości 30 lipca 2019 r. uczestnicy Powstania Warszawskiego – Halina Jędrzejewska i Leszek Żukowski – przekazali na ręce harcerzy Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków. Zachęcamy do przekazania tego

Kurs Wood Badge

V edycja kursu podharcmistrzowskiego Wood Badge w Chorągwi Stołecznej Wood Badge jest liderskim kursem przeżyciowym zgodnym z wytycznymi WOSM. Składa się z 3 części: 8-dniowego kursu podharcmistrzowskiego w formule Wood

Majowa odprawa

16 maja 2019 o 18:00 zapraszamy komendantów i programowców hufców na majową odprawę. Zgodnie z umową, w maju będziemy tworzyć program chorągwi na kolejny rok harcerski 2019/2020. Zapraszamy komendantów i

Kursy na wychowawcę i na kierownika wypoczynku HAL 2019

Już w pierwszej połowie maja odbędzie się kurs na wychowawcę oraz kurs na kierownika wypoczynku dla członków Chorągwi Stołecznej ZHP. Wszystkie szczegóły i zgłoszenia dostępne są w formularzu dla osób

Żegnamy hm. Janusza Gzyla

14 marca 2019 roku odszedł na wieczną wartę wieloletni instruktor Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe, hm. Janusz Gzyl. Swoja służbę instruktorską rozpoczął w roku 1976, jako drużynowy 20 Warszawskiej Drużyny Zuchowej. Następnie

Leszek Gasztych – spotkanie wspomnieniowe

Druhny i Druhowie, Instruktorzy i harcerze z drużyn wodnych na kolejnych spotkaniach przypominamy sylwetki instruktorów naszej Chorągwi, których losy i harcerska służba stanowią część historii warszawskiego harcerstwa. Wśród znaczących postaci

Msza Św. w rocznicę śmierci ks. phm. Stefana Frelichowskiego

W imieniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego zapraszamy wszystkich harcerzy, kapelanów i duszpasterzy na uroczystości związane z rocznicą śmierci błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Program uroczystości: 23.02.2019 r. 16.30 –

Wspomnienie o Władysławie Skoraczewskim

Druhny i Druhowie tradycyjnie już, na kolejnych naszych spotkaniach przypominamy sylwetki instruktorek i instruktorów naszej Chorągwi, których losy i harcerska służba stanowią część historii warszawskiego harcerstwa. Wśród znaczących postaci jest