Ankieta badającą rozumienie obowiązującego Prawa Harcerskiego

Powołany przez Przewodniczącego ZHP Zespół opracował ankietę dla
badającą rozumienie obowiązującego Prawa Harcerskiego. Prosimy
wszystkich harcerzy i harcerzy starszych o jak najszybsze uzupełnienie
jej. Drużynowych prosimy o przekazanie linku do ankiety członkom
drużyn. Instrukcja uzupełniania oraz inne informację znajdują się w
poleceniu ankiety.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1GkfphQyCZHQDkM5UrvwrMbsRn-cy6pgeUKqqHUnBjvg/viewform?c=0&w=1

Może Ci się spodobać...