Alert Naczelnika ZHP [aktualizacja – numery kont]

Druhny i Druhowie!

Wczorajsze wydarzenia w Kijowie i wielu miejscach na Ukrainie przyniosły tragiczny zwrot sytuacji – zginęli ludzie, użyto broni z ostrą amunicją. Dzisiaj nie możemy przewidzieć, czy i kiedy nastąpi pokojowe rozwiązanie.

 

Niezależnie od tego, jak dalej potoczą się losy historii i wielkiej polityki, w tej chwili na Ukrainie cierpią ludzie, a nasi Bracia – skauci ukraińscy – starają się, często działając na pierwszej linii, nieść pomoc lub pomagają tę pomoc organizować.

 

Druhny i Druhowie!

Każdy z nas składał przyrzeczenie, że będzie niósł chętną pomoc bliźnim. Dziś jest czas, kiedy ta pomoc jest potrzebna obywatelom Ukrainy, w tym również naszym Braciom – ukraińskim skautom. Wzywam harcerzy i instruktorów by włączyli się w organizowaną przez ZHP zbiórkę pieniędzy na rzecz Płasta – Narodowej Organizacji Skautowej Ukrainy, której efekt wymiernie pomoże w ich skautowej służbie. Służbie, którą pełnią na rzecz wszystkich poszkodowanych.

Ważne jest, by działania podejmowane na rzecz naszych Przyjaciół w Ukrainie odpowiadały na realne potrzeby tych trudnych chwil. Polecam więc każdorazowe uzgadnianie innych działań pomocowych z komisarzem zagranicznym ZHP.

W przededniu Dnia Myśli Braterskiej pokażmy, że solidarność i wsparcie dla świata skautowego ma także praktyczny wymiar i potrafimy skutecznie nieść naszą chętną pomoc.

hm. Małgorzata Sinica

 

HARCERZE DLA UKRAINY

 

Zbiórka środków na pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku kryzysu społecznego na Ukrainie – zbieramy na konta bankowe!

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 102/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

  

Wpłaty w PLN – 70 1140 1010 0000 5392 2900 1026

Wpłaty w EUR – 21 1140 1010 0000 5392 2900 1035

Wpłaty w GBP – 91 1140 1010 0000 5392 2900 1036

Wpłaty w CHF – 64 1140 1010 0000 5392 2900 1037

Wpłaty w CAD – 52 1140 1010 0000 5392 2900 1059

Związek Harcerstwa Polskiego, 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Warszawa

SWIFT: BREXPLPW

Może Ci się spodobać...