Akredytacja form kształceniowych

Informuję, że Komenda Chorągwi Stołecznej w dniu 3 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę nr 64/IV/2014 w sprawie przyjęcia zasad akredytacji form kształcenia organizowanych przez hufcowe i międzyhufcowe zespoły kadry kształcącej.
Uchwała jest dostępna wraz załącznikami na stronie pod linkiem: http://www.stoleczna.zhp.pl/pliki/category/3-uchwaly-kch

Ponadto mając na uwadze fakt, iż cenicie sobie z dużym wyprzedzeniem znajomość terminów planowanych form kształcenia – przedstawiam wypracowany na III zbiórce Ch SI Iluminacja w dniu 31 maja 2014 r. – TERMINARZ kształceniowy na okres czerwiec 2014 do grudnia 2015 – jednocześnie podkreślam, iż będzie on w praktyce poszerzony (uzupełniony) o formy kształceniowe KSI, KRH, specjalnościowe i referatów metodycznych chorągwi. Terminarz znajdziecie tu.


Czuwaj!
hm. Magdalena Dąbrowska 
Komendantka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA

Może Ci się spodobać...