75 rocznica Bitwy o Monte Cassino

W związku z planowaną organizacją Obchodów 75 rocznicy walk o Monte Cassino chcielibyśmy ogłosić rekrutację do reprezentacji Chorągwi Stołecznej. Zgłoszenia trwają od 28.02 do 15.03 do godziny 23:59. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod tym linkiem.


Zgłaszać mogą się drużyny wraz z pełnoletnim opiekunem. Limit miejsc to 100 uczestników, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt bez dofinansowania: 750zł (zakwaterowanie + wyżywienie + ubezpieczenie + wyprawka uczestnika + transport autokarem) w koszt nie jest wliczony program drużyny realizowany poza oficjalnymi obchodami.
Termin wyjazdu: 16-23.05.2019 r.
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia prosimy o wpłatę bezzwrotnej zaliczki w kwocie 300zł na konto:  37 1140 1010 0000 5424 7800 1003 do 30.03. W razie braku wpłaty w w/w terminie, miejsca przechodzą na następne zgłoszone osoby.

Warunki Uczestnictwa

– Osoby, które ukończyły 12 lat
– Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (Dow. osobisty, paszport)
– Opłacenie składek członkowskich oraz aktualny wpis w systemie ESHD
– Zgoda Komendanta Hufca (w przypadku patroli łączonych zgoda właściwych komendantów)
– Posiadanie umundurowania zgodnego z regulaminem mundurowym ZHP
– Opłacenie DSCZ w wysokości 750zł
– Posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego)
– Znajomość musztry harcerskiej
– Brak przeciwwskazań zdrowotnych do długich podróży oraz służby w wymagających warunkach atmosferycznych

Program związany z Głównymi Obchodami:

15-17 maja:
– Przyjazd do Włoch
– Udział w Rajdzie Honker
– Zwiedzanie terenu bitwy
– Służba w miejscach pamięci
– Harcerski apel i capstrzyk
– Podsumowanie Rajdu Honker 2019

18 maja:
Monte Cassino:
– Służba na Polskim Cmentarzu Wojennym oraz w miejscach pamięci
– Udział w głównych uroczystościach państwowych (popołudniu)

19 maja:
Mignano Montelugno:
– Uroczystość polsko-włoskiego braterstwa broni na cmentarzu wojskowym
Watykan:
– Udział w modlitwie Regina Coeli na placu św. Piotra – warto być już około godziny 10.30)
– Msza św. w Bazylice św. Piotra (trwają ustalenia w tej sprawie, możliwy jest scenariusz, iż msza
odbędzie się w innym kościele na Watykanie)
– Zakaz wstępu na Plac Świętego Piotra z ostrymi narzędziami (finki, noże, itp.)

Może Ci się spodobać...