75 rocznica Bitwy o Monte Cassino

W związku z planowaną organizacją Obchodów 75 rocznicy walk o Monte Cassino chcielibyśmy ogłosić rekrutację do reprezentacji Chorągwi Stołecznej. Zgłoszenia trwają od 28.02 do 15.03 do godziny 23:59. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod tym linkiem.


Zgłaszać mogą się drużyny wraz z pełnoletnim opiekunem. Limit miejsc to 100 uczestników, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt bez dofinansowania: 750zł (zakwaterowanie + wyżywienie + ubezpieczenie + wyprawka uczestnika + transport autokarem) w koszt nie jest wliczony program drużyny realizowany poza oficjalnymi obchodami.
Termin wyjazdu: 16-23.05.2019 r.
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia prosimy o wpłatę bezzwrotnej zaliczki w kwocie 300zł na konto:  37 1140 1010 0000 5424 7800 1003 do 30.03. W razie braku wpłaty w w/w terminie, miejsca przechodzą na następne zgłoszone osoby.

Warunki Uczestnictwa

– Osoby, które ukończyły 12 lat
– Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (Dow. osobisty, paszport)
– Opłacenie składek członkowskich oraz aktualny wpis w systemie ESHD
– Zgoda Komendanta Hufca (w przypadku patroli łączonych zgoda właściwych komendantów)
– Posiadanie umundurowania zgodnego z regulaminem mundurowym ZHP
– Opłacenie DSCZ w wysokości 750zł
– Posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego)
– Znajomość musztry harcerskiej
– Brak przeciwwskazań zdrowotnych do długich podróży oraz służby w wymagających warunkach atmosferycznych

Może Ci się spodobać...