12 grudnia odbierz Betlejemskie Światło Pokoju

Print
W poniedziałek 12 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do Warszawy. To moment, w którym rozpocznie się stołeczna sztafeta Światła. Bądźcie z nami od 18:00 w Archikatedrze Jana Chrzciciela.
Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do Warszawy już 12 grudnia. Zapraszamy na uroczyste przekazanie Światła, które odbędzie się na mszy o godzinie 18 w Archikatedrze Jana Chrzciciela na ul. Świętojańskiej 8. Tuż po niej przemaszerujemy na plac Zamkowy, gdzie na wszystkich uczestników wydarzenia czekać będzie kilka zadań – to od nich zależy czy Światło uda się przekazać mieszkańcom Warszawy.
Zapraszamy reprezentacje hufców, szczepów, drużyn, gromad i kręgów ze swoimi lampionami. Światło będzie przekazywane wszystkim chętnym tuż po mszy w archikatedrze.
„Odważnie twórzmy pokój” to hasło tegorocznej akcji. Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu, to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas, to szukanie dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem chcemy pokazać, że taka postawa jest możliwa, trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć bliźniemu bez względu na to, kim i jaki on jest! Tworzenie pokoju to szukanie dobra w drugim człowieku.
W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju transmitowane będzie na kanale Stołeczni Harcerze. Zachęcamy do udziału; niech płomień z Betlejem dotrze do jak największej grupy osób.
phm. Wojtek Puchacz
członek komendy chorągwi ds. zagranicy i komunikacji

Może Ci się spodobać...